25# Wszystko co powinieneś wiedzieć zapisując dziecko na naukę gry w szachy

Jak nauczyć dziecko podejmować trafne decyzje? Poparte logicznymi przesłankami. Konsekwentnie dążyć do celu. Rozważać wiele opcji i wybierać najtrafniejsze. Nauka gry w szachy może w tym pomóc. Jak każda pasja niesie za sobą pewne trudności. O szansach i trudnościach usłyszysz w tym materiale.

W dzisiejszym materiale zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Panem Rusłanem Antoniewskim instruktorem i sędzią szachowym, założycielem i prezesem klubu szachowego Caisa. Mój gość posiada przeszło 20 letnie doświadczenie nauki gry w szachy dzieci i młodzieży. Do tej pory nauczył dobrze grać w szachy przeszło 1000 warszawskich dzieci.

W naszej rozmowie otrzymasz odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy dziecko powinno wykazywać jakieś szczególne cechy charakteru by dobrze grać w szachy?

2. W jakim wieku można zacząć uczyć dzieci gry w szachy?

3. Jak często są treningi w klubach szachowych?

4. Jak rozpoznać dobrego trenera gry w szachy?

5. Jakie trudności mogą napotkać dzieci podczas nauki gry w szachy?

6. Czy dziecko które ma indywidualnego trenera może brać udział w rozgrywkach szachowych?

7. Jakie umiejętności kreują w dzieciach szachy? Jak dzieci zmieniają się od ich wpływem?

8. Jakie trudności dla rodzica niesie za sobą gra w szachy dziecka?

9. Ile dziewcząt gra w szachy? Czy przeważają chłopcy?

10. Co daje ci radość w pracy z dziećmi i młodzieżą?

11. Kilka słów o klubie szachowym Caissa.

Tu możesz znaleźć informacje o Klubie szachowym Caissa

Strona klubu Caissa: http://klubcaissa.pl/

Adres do kontaktu: ruslanantoniewski@gmail.com

Siedziba klubu: Domaniewska 37 A,Warszawa

11# Jak wspierać dziecko w edukacji matematycznej w szkole podstawowej? Nie powielaj błędów.

18# Jak wspierać dziecko w edukacji polonistycznej w szkole podstawowej? Nie powielaj błędów.