Justyna Fluks

Justyna jest dyplomowaną ortoptystką z wieloletnim doświadczeniem. Zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń widzenia obuocznego oraz współpracy gałek ocznych a przede wszystkim zezem, niedowidzeniem oraz m.in. zaburzeniami konwergencji , akomodacji i wergencji fuzyjnej.
Terapię wzrokową prowadzi u dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, z trudnościami w pisaniu i czytaniu, z dysgrafią i dyskalkulią oraz u dzieci z zaburzeniami sprzężonymi.
Prowadzi również rehabilitację ortoptyczną u osób dorosłych mających problemy spowodowane chorobami oczu m.in. schorzenia siatkówki.